profile Đăng ký |
Bảng xếp hạng
Nội quy hỏi bài
Cơ chế cộng điểm
Lọc
Giải giúp mình với!
Image
0 câu trả lời
Complete the sentences with some and any. 1. - What do you need to decorate your room?     - I need________colour paper and________pictures.   2. - Do you have________free time for sports?     - Yes, I do.   3. - Are there________interesting activities here during Tet?     - Yes, there are_________ traditional games like human chess, running and cooking.
avatar
1 câu trả lời
Tiếng Anh nâng cao lớp 12 ạ
Image
avatar avatar
2 câu trả lời
Vật lí 10, chương IV ạ
Image
0 câu trả lời
Giải em chi tiết với ạ
Image
avatar
1 câu trả lời
cách tính chu vi dien tích hình thang
avatar
1 câu trả lời
Một người kéo gói hàng nặng 30kg bằng lực F = 62N hợp với phương mặt đường nằm ngang là 30 độ. Bỏ qua ma sát, công dịch chuyển gói hàng của sau 4s là
Image
avatar
1 câu trả lời
Giúp em với ạ
Image
0 câu trả lời
Giúp em với ạ
Image
0 câu trả lời
Lập dàn ý chi tiết cho bài nói về phân tích, đánh giá về truyện Thần Gió. Pls đang cần gấp ktra ạ
0 câu trả lời
Lập dàn ý phân tích đánh giá về nội dung và nghệ thuật truyện Thần Gió
0 câu trả lời
Giải cho tôi
Image
0 câu trả lời
Trung Thu rơi vào ngày mấy?
avatar avatar avatar
3 câu trả lời
Làm thé nào để học tốt môn Ielts?
0 câu trả lời
cho điện trở R=24 ôm <br />a, dòng điện chạy qua 2A tính U?
avatar
1 câu trả lời
sửa lỗi sai <br /><br />7. The Nobel Prize-winning candidate, together with his wife and children, is staying in Sweden after the presentation. <br /><br />8. In spite of dropping out of Harvard in 1975, Bill Gates managed to found Microsoft with his childhood friend. <br /><br />9. The main cause of the strike was the management's refusal to give further consideration to the question of pay differences. <br /><br />10. By the mid-nineteenth century, land was so expensive in large cities that Xem thêm
avatar avatar
2 câu trả lời
Imagine that your group is responsible for promoting traditional crafts in your area. Propose an action plan to deal with the challenges.
avatar
1 câu trả lời
5/6 giải hộ
Image
0 câu trả lời
(4/6) giúp mình bài này nha
Image
0 câu trả lời
(4) giúp với
Image
avatar
1 câu trả lời
help me
Image
0 câu trả lời
giúp mình
Image
0 câu trả lời
Viết mở bài cho đề nghị luận xã hội sau:<br />Sách là người bạn mới
avatar
1 câu trả lời
Cho ∆ ABC. Kẻ đường cao BM, CN. AH cắt nhau tại Q. a, chứng minh ∆ AMN đồng dạng với ∆ ABC b, chứng minh AC² = AB² + BC² - 2AB * BC * Cos B
Image
avatar
1 câu trả lời
Cho ∆ ABC. Kẻ đường cao BM, CN. AH cắt nhau tại Q. a, BH = 2 cm ; HC = 3 cm ; góc ABH = 60⁰ Tính AD, AC, BC, góc BCA ( cảnh về đến chữ số thứ 1 ) b, Chứng minh AC² = AB² - AC² - 2AB * BC * Cos B
avatar
1 câu trả lời
rình bày tình hình phân bố của các dân tộc ở nước ta.
avatar
1 câu trả lời
Nước ta có bao nhiêu dân tộc? Những nét văn hóa riêng của các dân tộc thể hiện ở những mặt nào? Cho ví dụ.
avatar
1 câu trả lời
My brother and I ( make).......... a newmodel every month.
avatar
1 câu trả lời
Văn nghị luận là gì??
avatar
1 câu trả lời
Hép mi
Image
avatar
1 câu trả lời
Giúp mình với ạ
Image
avatar
1 câu trả lời
Viết mở bài cho đề bài sau sách là người bạn mới
avatar
1 câu trả lời
Tên văn bản “Bàn về đọc sách” cho thấy kiểu văn bản của bài văn này là gì?
avatar avatar
2 câu trả lời
<br />I was ___.<br />A. cast    B. casted    C. to cast    D. casting
avatar
1 câu trả lời
Dịch từ TA sang tiếng Việt<br />Cast ; embroidery ; embroider ; mould ; weave ; carve ; bronze ; sweater ;  knit
avatar avatar
2 câu trả lời
Circle the words marked A, B, C, D with a different stress pattern from the others.<br />1. A. urban   B. asset   C. metro   D. conduct<br />2. A. factor   B. factor   C. conflict   D. downtown<br />3. A. fabulous   B. reliable   C. variety   D. forbidden<br />4. A. negative   B. indicator   C. determine   D. skyscraper<br />5. A. metropolitan   B. affordable   C. Oceana   D. multicultural
avatar avatar avatar
3 câu trả lời
help
Image
avatar avatar avatar
3 câu trả lời
giúp mình với
Image
avatar avatar avatar
3 câu trả lời
Một trăm linh một cách học tốt môn vật lý 6?
avatar avatar avatar
3 câu trả lời
Shantay you stay<br />Câu này có nghĩa là gì?
avatar avatar avatar
3 câu trả lời
Cơ chế trọng lực, phản lực, lực đàn hồi
avatar avatar avatar
3 câu trả lời
Cơ chế lực Aprobyebitch
avatar avatar avatar
3 câu trả lời
Cơ chế ròng rọc
avatar avatar avatar
3 câu trả lời
Ăn cơm có thêm bao nhiêu calories?
avatar avatar avatar
3 câu trả lời
Cách học tốt môn vật lý
avatar avatar avatar
3 câu trả lời
Cơ chế lò xo
avatar avatar avatar
3 câu trả lời
Thế nào là lực cản
avatar avatar avatar
3 câu trả lời
Cách để bay
avatar avatar avatar
3 câu trả lời
Các bước để làm một bài Vi - Ét hoàn chỉnh.
avatar avatar avatar
3 câu trả lời
Công thức về hệ thức lượng trong tam giác vuông
avatar avatar avatar
3 câu trả lời
Lọc câu hỏi close
Trạng thái câu hỏi
Tất cả
Đã trả lời
Mới nhất
Cũ nhất
Hỏi lần đầu
Lớp
Tất cả
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Lớp 10
Lớp 11
Lớp 12
Môn
Tất cả
Toán học
Ngữ Văn
Tiếng Anh
Vật lý
Hóa học
Lịch sử
Địa lý
Sinh học
GDCD