profile Đăng ký |
Bảng xếp hạng
Nội quy hỏi bài
Cơ chế cộng điểm
Lọc
Bài 2. Một vật dao động điều hòa có đồ thị biểu diễn vận tốc theo thời gian như hình vẽ. a. Tim chu kì dao động. b. Hãy viết phương trình vận tốc, li độ. c. Khi vật có vận tốc bằng 2cm/s thì gia tốc của vật có độ lớn bằng bao nhiêu. A 20 이 201 4
Image
avatar
1 câu trả lời
tính khối lượng bằng amu và bằng gam của 1 nguyên tử Fe (26p,30n)<br />                                                                      2 nguyên tử Al (13p,14n)<br />                                                                     4 nguyên tử P ( 15p,16n)
avatar
1 câu trả lời
Ai giải giúp với bài khó quá
Image
avatar
1 câu trả lời
Ai giải giúp với bài khó quá
Image
avatar
1 câu trả lời
các gia sư có thể giải chi tiết giúp em đc ko ạ
Image
avatar
1 câu trả lời
các thầy cô giúp em với ạ
Image
avatar
1 câu trả lời
các thầy cô giúp em với ạ
Image
avatar
1 câu trả lời
Ai giúp e 1 bài để e lên trình bày nói về chủ đề này với ạ. Help me
Image
avatar
1 câu trả lời
giúp em với ạ giải hệ phương trình sau sử dụng phương pháp thế
Image
avatar
1 câu trả lời
giúp em với em cảm ơn
Image
avatar
1 câu trả lời
giuspe em với em cảm ơn giải thích được thì giuspe en
Image
avatar
1 câu trả lời
giúp em với em cảm ơn , được giải thích giúp em
Image
avatar
1 câu trả lời
Em cần câu trả lời nhanh chóng
Image
avatar
1 câu trả lời
Em cần câu trả lời nhanh chóng
Image
avatar
1 câu trả lời
Trả lời từng câu hỏi và mỗi câu trả lời càng dài càng tốt ạ
Image
avatar
1 câu trả lời
Lọc câu hỏi close
Lớp
Tất cả
Môn
Tất cả