profile Đăng ký |
Bảng xếp hạng
Nội quy hỏi bài
Cơ chế cộng điểm
Lọc
xác định 6 yếu tố của thơ trong bài thơ tây tiếng
avatar
1 câu trả lời
xác định 6 yếu tố của thơ trong bài thơ tây tiếng
avatar
1 câu trả lời
Câu số 4 trả lời như thế nào ạ
Image
avatar
1 câu trả lời
Giúp e vs các gia sư ơi
Image
avatar
1 câu trả lời
Giúp e vs ah em cần gấp
Image
avatar
1 câu trả lời
Giúp em giải bài 1 với ja
Image
avatar
1 câu trả lời
Giúp e làm bài 1 và bài 2 với ạ
Image
avatar
1 câu trả lời
Cho hình chữ nhật ABCD vẽ BH vuông góc với AC tại h. m, k lần lượt là trung điểm của AD và HC chứng minh góc dmk bằng góc abk
avatar
1 câu trả lời
87. "Please...your homework assignments by the end of the day." said the teacher. <br /><br />A turn in <br /><br />B. turn out <br /><br />C. turn up <br /><br />D. turn down <br /><br />88. She's always at the coffee shop on Friday nights. <br /><br />A hanging out <br /><br />B. going out <br /><br />C. turning out <br /><br />D. figuring out <br /><br />89. We're all dreaming of nature. from the city and spending time in nature. <br /><br />A. settling down <br /><br />B. setting up <br Xem thêm
avatar
1 câu trả lời
cô chỉ giúp cách dùng thì hiện tại hoàn thành
avatar
1 câu trả lời
xác định kiểu ẩn dụ , hình ảnh ẩn dụ và tác của hình ảnh ẩn dụ trong câu thơ sau:<br />1) đèn khoe đèn tỏ hơn trăng<br />đèn ra trước gió còn chăng hỡi đèn<br />.<br />2) Em thấy cơn mưa rào Ướt tiếng cười của bố
avatar
1 câu trả lời
Giúp mình với ạ mình đang cần gấp
Image
avatar
1 câu trả lời
Gia sư trả lời giúp em câu hỏi này ạ: <br/>Các từ láy được sử dụng trong đoạn trích “Cảnh ngày xuân” là những từ láy nào? Nêu tác dụng của việc sử dụng các từ láy đó.
avatar
1 câu trả lời
Gia sư giúp em giải câu này ạ.
Image
avatar
1 câu trả lời
Chỉ Ra tác dụng của nghệ thuật đối trong hai câu thơ<br />  " Lưng khoang tình nghĩa dường lai láng,<br />Nửa mạn phong ba luống bập bềnh."
avatar
1 câu trả lời
Lọc câu hỏi close
Lớp
Tất cả
Môn
Tất cả