profileĐăng ký |
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Lớp 10
Lớp 11
Lớp 12
Bảng xếp hạng
Nội quy hỏi bài
Cơ chế cộng điểm
Lọc
Cho 9,75 gam Zn (kẽm) tác dụng với một lượng đơn chất Halogen chưa biết tên thu được 20,4 gam Kẽm halogenua. Vậy đơn chất Halogen đó là : (cho biết Zn = 65)<br />A. Flo (M=19 ) B. Iot (M=127) C. Clo (M=35,5) D. Brom (M=80)
avatar avatar avatar +3
1 câu trả lời
Bình luận vè tình yêu tuổi học trò
avatar avatar avatar +3
1 câu trả lời
Chuyển đổi các câu này giùm em ạ
Image
avatar avatar avatar +3
2 câu trả lời
hộ em 2 câu này ạ
Image
avatar avatar avatar +3
1 câu trả lời
giải hộ em với ạ
Image
avatar avatar avatar +3
1 câu trả lời
Lọc câu hỏi close
Trạng thái câu hỏi
Tất cả
Đã trả lời
Mới nhất
Cũ nhất
Hỏi lần đầu
Lớp
Tất cả
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Lớp 10
Lớp 11
Lớp 12
Môn
Tất cả
Toán học
Vật lý
Hóa học
Ngữ Văn
Lịch sử
Địa lý
Tiếng Anh
Sinh học
GDCD
Công nghệ
Tin học