profileĐăng ký |
Thi THPT Quốc gia Xem thêm
Đề thi thử THPT QG - Trường Lomonoxop - Hà Nội năm 2020
Lớp 12 • Hóa học
50 phút
40 câu
1 người đã làm
Đề thi THPT QG năm 2020 - đề số 206
Lớp 12 • Hóa học
50 phút
40 câu
0 người đã làm
Đề thi thử THPT QG năm 2022 - Đề số 05
Lớp 12 • Hóa học
50 phút
39 câu
0 người đã làm
Đề thi thử THPT QG năm 2022 - Đề số 04
Lớp 12 • Hóa học
50 phút
40 câu
0 người đã làm
Thi vào lớp 10 Xem thêm
lock
Đề thi thử số 1 Toán 9 vào 10
Lớp 9 • Toán học
45 phút
22 câu
0 người đã làm
lock
Đề thi thử số 2 Toán 9 vào 10
Lớp 9 • Toán học
45 phút
21 câu
1 người đã làm
lock
Trắc nghiệm Biến đổi, rút gọn biểu thức chứa căn
Lớp 9 • Toán học
45 phút
20 câu
0 người đã làm
Ôn tập chuyên đề Góc và đường tròn
Lớp 9 • Toán học
45 phút
10 câu
1 người đã làm
Kiểm tra 15 phút Xem thêm
Trắc nghiệm kiến thức bài “Ôn tập phần Văn học (học kì 2)”
Lớp 12 • Ngữ Văn
15 phút
12 câu
0 người đã làm
Trắc nghiệm kiến thức bài “Giá trị văn học và tiếp nhận văn học”
Lớp 12 • Ngữ Văn
15 phút
10 câu
0 người đã làm
Trắc nghiệm kiến thức bài “Tổng kết phần Tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ”
Lớp 12 • Ngữ Văn
15 phút
12 câu
0 người đã làm
lock
Trắc nghiệm kiến thức bài “Văn bản tổng kết”
Lớp 12 • Ngữ Văn
15 phút
9 câu
0 người đã làm
Kiểm tra 45 phút Xem thêm
lock
Trắc nghiệm kiến thức bài “Ai đã đặt tên cho dòng sông?”
Lớp 12 • Ngữ Văn
45 phút
24 câu
0 người đã làm
lock
Trắc nghiệm kiến thức bài “Người lái đò sông Đà”
Lớp 12 • Ngữ Văn
45 phút
24 câu
0 người đã làm
lock
Trắc nghiệm kiến thức bài “Đất nước” (Nguyễn Khoa Điềm)
Lớp 12 • Ngữ Văn
45 phút
30 câu
0 người đã làm
Ôn tập cuối năm Toán 10
Lớp 10 • Toán học
45 phút
23 câu
0 người đã làm